strompriser

Strømpriser

Strømprisene endrer seg noe gjennom året som du kan se av illustrasjonen under. Tallene i tabellen viser forventete strømpriser i øre per kwh i vinter (2012/2013).


Uke 44 Uke 45 Uke 46 Uke 47 Uke 48 Desember Januar Februar Mars
80,10 77,00 78,20 79,80 79,50 76,50 78,20 83,20 77,10
Hvor mye billigere venter man at strømmen blir i mars 2013  enn i februar 2013? Skriv svaret med 2 desimaler.
øre

  Uke 44 Uke 45 Uke 46 Uke 47 Uke 48 Desember Januar Februar Mars
  80,10 77,00 78,20 79,80 79,50 76,50 78,20 83,20 77,10
  Hvor mye dyrere blir strømmen i prosent fra uke 44 til februar 2013?

  •  
  •  
  •  

  Uke 44 Uke 45 Uke 46 Uke 47 Uke 48 Desember Januar Februar Mars
  80,10 77,00 78,20 79,80 79,50 76,50 78,20 83,20 77,10
  Hva var gjennomsnittsprisen på strøm i øre/kwh for ukene; uke 44-uke 47 i 2012? Skriv svaret med 2 desimaler.
  øre   Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å regne