Nyttige lenker

http://www.matematikk.org
Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo, NTNU, Trondheim, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Agder og Høgskolen i Oslo. På matematikk.org finner du blant annet en lenke for foreldre i tillegg til undervisningsopplegg, spill og oppgaver på ulike nivåer for mennesker i alle aldere.

http://www.matematikksenteret.no
Nasjonalt senter for matematikk i opplæring, NTNU, Trondheim Nasjonalt senter for matematikk i opplæring ble opprettet den 1. august 2002 og har som hovedoppgave å lede og koordinere utvikling i barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge. Senteret skal også bidra til et tett og godt nordisk samarbeid.

http://www.lamis.no
Lamis, Landslaget for matematikk i skolen. Foreningen favner matematikkundervisere fra førskole til høyskole, og jobber aktivt for å høyne det pedagogiske og didaktiske nivået på alle utdanningsnivåer.

http://www.fug.no
Foreldreutvalget i grunnskolen (FUG) er et rådgivende organ for Utdannings- og forskningsdepartementet i saker som angår samarbeidet mellom hjem og skole. FUG ble opprettet i 1976 og er lovhjemlet i opplæringsloven § 11-9. Sentralt for FUGs arbeidsområder er St. meld. 14 (1997-98) Om foreldremedverknad i grunnskolen.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å regne