Helars-reiseforsikring

Helårs reiseforsikring

Når man er ute og reiser er det lurt å ha reiseforsikring. Mange har reiseforsikring som gjelder for et helt år. Forsikringene fra ulike selskaper vil ha ulike priser og gi ulike erstatningssummer når noe skjer, det er derfor lurt å tenke gjennom hva man trenger og hva man er villig til å betale. Tabellen til venstre viser eksempler på hva noen helårs reiseforsikringer kan dekke. Forsikringene er mer omfattende enn det som kommer fram her.


En familie som har reiseforsikring av typen Super, mister bagasjen sin. Hvor mye kan familien maksimalt få i erstatning?

 •  
 •  
 •  
 •  

En familie med reiseforsikringen Best må avbestille reisen sin på grunn av sykdom. Familien har betalt 45 000 kr for reisen. Hvor mye får familien i erstatning?

 •  
 •  
 •  
 •  

En person med reiseforsikringen Enkel mister reisegods til en verdi av 3000 kr. Hvor mye blir utbetalt i erstatning?

 •  
 •  
 •  

Hvilket forsikringsselskap er billigst hvis du planlegger å reise noen ganger i året, ikke tror du kommer til å miste bagasjen din og hver reise vil koste ca. 10 000 kr?

 •  
 •  
 •  


Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å regne