twist

Alle liker Twist

I en Twistpose er det mange forskjellige twistbiter. Ola og Per skal dele en skål med twist der det er 20 forskjellige typer med twistbiter.


Per liker 12 av twist-typene. Hvor stor del av alle twist-typene liker Per? Det er tre riktige svar.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ola liker 16 av twisttypene. Hvor stor del av alle twisttypene liker Ola? Det er tre riktige svar.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Må det være noen twist-typer som begge liker? Eller kan de like hver sine og ha ingen felles?

 •  
 •  
 •  


Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å regne