frukt

Frukt på skolen

Abonnementsordning for frukt og grønsaker i skolen. 2000/2001
Prosent Tall
Totalt 100 1514
Skolen har et slikt tilbud   18   269
Ønsker at skolen skal ha et slikt tilbud   65   987
Ønsker ikke at skolen skal ha et slikt tilbud   14   206
Veit ikke     3     52

I et fylke oppga 18 prosent av foreldre at deres barn (det yngste barnet i grunnskolealder) har et slikt abonnementstilbud på skolen. Av de som ikke har et slikt tilbud på skolen ønsker fire av fem at skolen skal ha det.


Hvor mange prosent av foreldrene som ikke har et tilbud ønsker at skolen skal ha det?
prosent

  Hvor mange i prosent har et slikt tilbud, eller at de gjerne vil at skolen skal ha det?
  prosent

   Hvor mange i prosent ønsker ikke at skolen skal delta i ordningen, eller svarer “vet ikke”?
   prosent

    Hvor mange svarer at de ønsker at skolen skal ha et slikt tilbud?

    •  
    •  
    •  
    •  


    Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å regne