Plantevernmidler

Bruk av ulike plantevernmidler på friland, etter vekst, tid og
statistikkvariabel

2008

2011

Ugrasmidler (prosent)

Soppmidler (prosent)

Ugrasmidler (prosent)

Soppmidler (prosent)

Potet 96 94 92 88
Kepaløk 98 87 99 96
Gulrot 98 67 93 42
Jordbær 82 93 72 87
Eple 51 81 56 80
Fotnote(r):
Gjelder areal som ble sprøytet minst en gang.

Kilde: SSB


På hvilke typer grønnsaker blir det brukt mer ugrasmidler i 2011 enn i 2008?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

På hvilke typer grønnsaker blir det brukt mer soppmidler i 2011?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å regne