tog og buss

Busstider

Kollektivtrafikken i ditt nærområde har endret tider og endeholdeplasser. For noen betyr dette kortere reisevei, mens andre får lengre reisevei.


Før ruteendringene tok Hans bussen til jobb. Den brukte 23 minutter. Nå må han i stedet ta bussen til toget og så toget til jobben. Bussen bruker 5 minutter og Hans må regne med å vente 3 minutter på toget. Toget drar fra stasjonen kl. 08.12 og er fremme kl. 08.29.

Hvor lang tid bruker Hans på vei til jobb med buss og tog?

minutter

  Eli finner ut at hun bruker 8 minutter mer hver vei for å komme til jobben nå, enn hun gjorde før ruteendringene. Hvor mange minutter blir dette i løpet av en 5-dagers arbeidsuke?

  •  
  •  
  •  
  •  

  Naboen din er veldig fornøyd med ruteendringen, han sparer 9 minutter reisevei hver dag. Hvor mange timer sparer han i reisevei en måned han jobber 20 dager?
  timer   Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å regne