ulikebegreper

Ulike begreper innenfor personlig økonomi

Innenfor personlig økonomi er det mange ord som blir brukt som kan være vanskelige å forstå. Her vil du få muligheten til å sjekke at du kan dem.


Flytt de riktige begrepene til riktige forklaringene
Oversikt over inntekter og utgifter over en periode. For eksempel inntekter og utgifter for en måned.
Penger vi får. Eksempel lønn, barnetrygd, arbeidsavklaringspenger eller barnebidrag.
Penger vi må betale. Eksempel strømregning, husleie, bensin, mobiltelefon, mat eller lån.
Det er 12 måneder i året. Ofte deler vi året opp i 4 deler med 3 måneder i hver del.

 •  
 •  
 •  
 •  

Flytt de riktige begrepene til riktige forklaringene
Noe som viser hvor mye penger vi må betale for en vare eller tjeneste og hvem som skal ha disse pengene. Et annet ofte brukt ord er faktura.
Faste avtaler som er gjort i en nettbank hvor pengene blir trukket fra kontoen fast hver gang regningen skal betales.
Man kan få en regning på e-post eller direkte i nettbanken og slippe å få regningen i postkassa.
En tjeneste på nettet hvor man kan styre kontoene sine og betale regninger.

 •  
 •  
 •  
 •  

Flytt de riktige begrepene til riktige forklaringene
Penger vi betaler til staten for å få bruke blant annet skoler, veier og sykehus.
En fast skatt som blir lagt til nesten alle varer og tjenester vi kjøper.
Er det samme som hundredeler. Brukes når man ønsker å finne ut hvor stor del av et tall noe er.
Lønna som er utbetalt fra arbeidsgiveren, før skatt og avgifter er trukket fra.
Den delen av lønna som blir utbetalt etter at skatt og avgifter er trukket fra.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Flytt de riktige begrepene til riktige forklaringene
Noe man må betale ekstra. Kan være en tjeneste som de gir (sender faktura i posten), eller når man betaler en regning for sent.
En betalingspåminnelse som en får når en ikke har betalt en regning innenfor fristen. Denne er alltid dyrere enn den første regningen.
Et varsel man får når man ikke har betalt en regning eller purring.
Penger man betaler for å få låne penger (ved sparing låner banken pengene dine).
Den prosentandelen av lånet som betales ekstra.
Alt det et lån koster ekstra med renter og gebyrer.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Flytt de riktige begrepene til riktige forklaringene
Eksempel på et lån som er tatt opp uten sikkerhet eller pant i verdier. Dette har ofte høye renter .
Et kort som utstedes av ulike aktører. Det blir sendt ut en faktura månedlig ved bruk.
Eksempel på lån som er tatt med sikkerhet eller pant i verdier. Disse lånene har de laveste rentene.
Et kort som som er knyttet opp mot en lønnskonto i en bank. Du kan kun bruke de pengene som er tilgjengelig på kontoen til enhver tid.

 •  
 •  
 •  
 •  


Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å regne