Sommernøtter 2018

I sommermånedene er det lagt ut 3 ulike nøtter eller problemløsningsoppgaver. Beregn god tid på enkelte av oppgavene og løs de gjerne sammen med andre.


Tom og Jon er på vei til hytta med sine to foreldre. De må over et lite vann med en robåt. Robåten er liten og det er kun plass til enten en voksen eller to barn om gangen. Guttene klarer fint å ro alene. Hvor mange ganger ble båten rodd over vannet før alle var på plass på andre siden av vannet?
ganger

  Nedenfor finner du et regnestykke uten fortegn. Sett inn riktig fortegn på riktig plass slik at regnestykket blir riktig. Velg mellom gange (•), dele (:), pluss (+) og minus (–). Alle fortegnene er med en gang.

  4 2 7 3 5 = 12


  •  
  •  
  •  
  •  

  I en gate har vi husnumrene 2, 4, 6 og 8. I hvert av de 4 husene bor det en elev. Hver elev har sitt favorittfag og dessuten et eget kjæledyr. Eleven i nr. 6 liker engelsk. Hunden er nabo til hesten. Ole liker matematikk og bor på den ene enden. Erik bor mellom hesteeieren og eleven som har engelsk som favorittfag. Kristine bor ved siden av katteeieren. Eleven som bor lengst til høyre, har gym som favorittfag. Katten er nabo til eleven som liker norsk. Det siste kjæledyret er en undulat. I hvilket hus bor Åse?   Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å regne