Juni 2018


De fleste land i verden inkludert Norge bruker den gregorianske kalenderen som følger sola og har 12 måneder med til sammen 365 dager. Den islamske kalender er en månekalender med 12 måneder som teller til sammen 354 dager. Denne kalenderen styrer det religiøse året for muslimer.


Hvor stor forskjell er det på de to kalenderne på et år?

dager

  Hvor mange dager er det i gjennomsnitt i en måned i den gregorianske kalenderen? Skriv svaret med en desimal.

  dager

   Hvor mange dager er det i gjennomsnitt i en måned i månekalenderen? Skriv svaret med en desimal.

   dager

    I år starter ramadan 17. mai. Hvis vi antar at den islamske månekalenderen forskyver seg 11 dager i forhold til den gregorianske kalenderen hvert år, hvor mange år vil det gå før ramadan er på samme tid som i år neste gang? Skriv svaret uten desimaler.

    år     Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å regne