April 2018


Ved nedbørsmåling angis mengden nedbør i mm regn. En tommelfingerregel sier at 1 mm regn tilsvarer 1 cm snø. Et døgn hadde det falt 12,5 mm nedbør.

Hvor mye snø tilsvarer 12,5 mm nedbør?

 •  
 •  
 •  
 •  

Vi kan regne med at et hus tåler minst 150 kg/m2.

For vanlige hus bygd før 1980 kan vi anslå kritisk snølast til å være 1,5 kN/m2 (150 kg/m2). Er et hus bygd etter 1979 skal det være tatt hensyn til den snømengden som er vanlig i området, og taket vil vanligvis tåle mer snø. Et hus bygd i 1975 har 0,5 m gammel snø på taket og bør måkes. Taket er på 120 m2.

Hvor mange tonn veier snøen på hustaket?

tonn


  Huseieren i forrige spørsmål venter med å måke taket. Noe tid og noen snøfall senere er det 0,5 m våt snø på taket.

  Hvor mye mer veier 0,5 m våt snø enn 0,5 m gammel snø på et 120 m2 stort tak?

  tonn
   Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å regne