Byggeloven

Plan og bygningsloven ble forenklet fra 01.07.2015. Endringene innebærer at du nå kan bygge garasje og uthus på inntil 50 kvadratmeter, inntil 1 meter fra nabogrensen uten å søke kommunen eller spørre naboen. Eneste kravet er at mønehøyde kan ikke være over 4 meter og gesimshøyden over 3 meter.


Anders ønsker å sette opp en garasje på tomta si. Han planlegger å la garasjen stå 1 meter fra nabogrensen. Han vil at garasjen skal ha en lengde på 6,5 meter. Hvor bred kan garasjen være for å slippe å sende inn en søknad?

 •  
 •  
 •  
 •  

Abdi har funnet en ferdiggarasje på nettet med målene: 7 m x 6,5 m og med en gesimshøyde på 4 meter. Den er planlagt skal stå 2 meter fra nærmeste nabo. Må Abdi sende inn en søknad på denne?

 •  
 •  

Lise og Ida ønsker å sette opp en dobbeltgarasje innenfor kravene slik at de slipper å søke kommunen. Hvilke av disse målene kan de bruke? (målene er oppgitt i cm)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å regne