trafikkskilt

Trafikkskilt

Det finnes mange ulike veiskilt i Norge. En del av de viser hvor langt det er til neste sted eller større by.


Hvor mange mil er det til Gøteborg? Angi svaret med en desimal.

mil

  Fartsgrensa på E6 nedover i Akershus og Østfold varierer mellom 90 km/t og 110 km/t. Maya beregna at hun kom til å bruke ca. 3 timer til Gøteborg med en gjennomsnittshastighet på 100 km/t. Har hun rett?

  •  
  •  

  Elvira skal kjøre E18 til Stockholm. Hun har en gjennomsnittsfart på 75 km/t. Hvor lang tid bruker hun?

  •  
  •  
  •  
  •  


  Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å regne