img-2

Skriv tallet


Skriv tallet som har:

5 på tierplassen
7 på enerplassen
0 på hundrerplassen
1 på tusenplassen

Skriv tallet her:

  Skriv tallet som har:

  2 på titusenplassen
  5 på enerplassen
  8 på hundrerplassen
  7 på tusenplassen
  0 på tierplassen

  Skriv tallet her:

   Skriv tallet som har:

   3 på tidelsplassen
   4 på enerplassen
   5 på hundredelsplassen

   Skriv tallet her:    Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å regne