Beregne gjennomsnittsfart og tid

Ved utregning av gjennomsnittsfart eller tiden man bruker for å kjøre en strekning, kan man bruke "fartstrekanten".

Denne trekanten fungerer på den måten at den
røde streken betyr dele , mens den grønne streken betyr gange.

Skal du for eksempel vite hvor fort noen har kjørt holder du over ruta merket med fart (F).

Da står igjen med strekning (S) : tid (T).

Strekning = Distansen/lengden du går, sykler, kjører bil

Fart= Hvor fort målt i km/t du går, sykler, eller kjører bil (gjennomsnitt)

Tid = Hvor lang tid du bruker når du går, sykler eller kjører bil på denne strekningen.


Eddie kjørte mellom Kristiansand og Larvik. Strekningen er på ca 190 km og han brukte 2, 5 timer.

Hvilken gjennomsnittsfart hadde han?

km/t

  Lars kjørte mellom Oslo og Moss som er en strekning på ca 60 km. Gjennomsnittsfarten hans var 70km/t. Hvor langt tid brukt Lars på kjøreturen?

  •  
  •  
  •  
  •  

  Mellom to byer varierer fartsgrensen varierer, men 70km/t er gjennomsnittet. Martin bruker 3 timer på komme frem. Hvor langt er det mellom de to byene?
  km   Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å regne