budsjett

Budsjett

I løpet av et år er det mange ulike regninger som skal betales. Noen kommer hver måned, noen kommer årlig, mens andre betales hvert kvartal. Noen regninger er på små beløp, mens andre regninger er på et større beløp som det må spares til. Tallene er basert på opplysninger knyttet til en 2-barnsfamilie med barn i skole og barnehage og hentet fra SIFO (Statens Institutt for forbruksforskning).

Fotograf/NTB scanpixI hvilken måned har familien flest faste utgifter?

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Familien har en samlet netto inntekt på 40 000 kr i måneden. Hvor mye penger har de til overs etter at de faste utgiftene er betalt i februar?
kr

  Familien planlegger en lengre ferietur i juli. De vet at de må spare 40 000 kr. I juni får de feriepenger og de har planlagt å bruke 15 000 kr av disse. Hvor mye må de spare hver måned fra januar til mai for å få nok penger?
  kr

   Familien har en samlet netto inntekt på 40 000 kr i måneden.Hvor mye penger kan familien spare i april etter at både de faste og variable utgiftene er betalt?
   kr

    Med en netto inntekt på 40 000 kr og sparing på 5 000 kr klarer familien å holde budsjettet alle månedene?

    •  
    •  
    •  
    •  


    Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å regne