Sortere heller

Selma har 5 terrasseheller i naturstein med litt forskjellig størrelse.
Før de kan legges foran terrassen må hun legge dem etter hverandre slik at den som har minst flate legges øverst, den som har størst flate legges nederst.


Sorter hellene nedenfor etter økende overflate ovenfra og ned.
Helle 1 er 4 m x 2 m
Helle 2 er 2,3 m x 3,5 m
Helle 3 er 2,2 x 4 m
Helle 4 er 1,5 m x 2,5 m
Helle 5 er 3,4 m x 2,5 m

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Helle 1: 4 m • 2 m = 8 m2
Helle 2: 2,3 m • 3,5m = 8,05 m2
Helle 3: 2,2 m • 4 m = 8,8 m2
Helle 4: 1,5 m • 2,5 m =3,75 m2
Helle 5: 3,4 m • 2,5 m = 8,5 m2
De tre minste hellene er 3 cm tykke og de to største er 2 cm tykke. Hvilken av hellene (1, 2, 3, 4 eller 5) veier mest når de er av samme steintype, og egenvekten er 125 kg/m 3 ?

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hellene skal lastes opp på en tilhenger og Selma må passe på at lasten ikke blir for tung bakerst på hengeren. Hun må legge de to letteste hellene bakerst. Hvilke to er det?

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å regne