Mai 2018

I 1814 samlet en gruppe menn seg på Eidsvoll og laget den norske Grunnloven.


Før 1814 hadde Norge vært i en 400 år lang union med Danmark. Våren 1814 reiste den danske prinsen Christian Frederik på en tur fra Eidsvolls verk til Trondheim og tilbake for å finne ut om det er stemning i Norge for å bli en egen nasjon. De reiste med hest og slede.

En av dagsetappene på denne turen var mellom Røros og Stor-Elvdal, en distanse på ca. 160 kilometer. Denne dagen startet de kl. 06.30 og kom fram kl. 22.30.

Hva var gjennomsnittshastigheten, medregnet pauser, denne dagen? Skriv svaret uten desimaler.  

km/t

  16. februar 1814 ble det bestemt å innkalle valgte representanter fra hele landet til en Riksforsamling, og 10. april møttes 112 menn på Eidsvoll. Tiden var for kort til at noen fra Nord-Norge rakk fram.

  Hvor mange dager gikk det fra bestemmelsen ble tatt til mennene møttes?

  (1814 er ikke skuddår).

  dager

   Mennene møttes 10. april, Grunnloven ble ferdig 16. mai (datert den 17. mai) og 20. mai avsluttet de Riksforsamlingen.

   Omtrent hvor mange (hele) uker var mennene samlet på Eidsvoll?

   uker    Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å regne