fliser_2

Håndverker: fliser

Ole skal legge fliser på badet. Bredden på badegulvet er 3 meter og 30 cm. Hver flis er 25 cm brede. Han begynner med å legge de to midterste flisene. Han skal kutte til de to endeflisene og vil at de skal være like brede.


Hvor langt fra venstre kant legger han de to første flisene? (Se bort fra plassen fugene tar).
m

  Hvor brede skal hver av de to endeflisene være hvis du ser bort i fra fugingen?
  cm

   Flisene er kvadratiske. Hvor mange fliser får Ole plass til i lengden når lengden når badegulvet er 2,25 m langt og han ser bort i fra fugingen?
   fliser    Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å regne