?????????????????????????????????????????????????

Oppussing

Espen og Krystyna har bestemt seg for å pusse opp entreen sin. De vil ha fliser på gulvet.


De ønsker å finne ut hvor stor gulvflate entreen har for å finne ut hvor mange kvadratmeter med fliser de må kjøpe. Etter å ha målt gulvet kommer de frem til følgende mål:

Hvor mange kvadratmeter (m2) er gulvflaten i entreen? (oppgi svaret med en desimal)

m2

  Espen og Krystyna har satt opp et budsjett som viser at de har 1100 kr til å kjøpe fliser for. De tar utgangspunkt i at entreen har et gulvareal på 3 m2. Fliser er som er regel priset per m2. Hvor mye har Espen og Krystyna råd til å bruke per m2 flis?

  •  
  •  
  •  

  I butikken oppdager Espen og Krystyna at de har glemt å ta med utgifter til selve flisleggingen, slik som fliselim og fugemasse, i budsjettet. Hva blir totalsummen når de kjøper 3 m2 med fliser til 279 per m2, fliselim til 149 kr og fugemasse til 139 kr?
  kr   Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å regne