renhold_fra_profil

Renholder: en dag på jobben

Lena, Hans og Mohammad skal ta hovedrengjøring i en bygning med mange kontorer. Det er satt av en dag til jobben og beregnet at de skal bruke 21 timer til sammen.


Den dagen de skal utføre jobben er Mohammad syk. Det er umulig å få tak i vikar og jobben må være ferdig i løpet av dagen. Lena og Hans må i stedet dele jobben likt. Hvor mange timer må de to arbeide hver? Skriv svaret med en desimal.
timer

  Renholderne har en timelønn på 161,17 kr. De får 40 % overtidstillegg når de arbeider mer enn 9 timer i løpet av en dag. Hvor mye tjente de hver denne dagen med en arbeidstid på 10,5 timer? Rund av svaret til hele kroner.
  kr

   På noen av gulvene i hovedrengjøringen, skal de bruke et spesialvaskemiddel som skal blandes med vann i forholdet 1:20. Bøttene de bruker rommer 10 liter. Hvor mye vaskemiddel trenger de til 8 liter vann?
   dl    Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å regne