Renholder: pH-skala


En renholder må kunne forstå og bruke en pH-skala. En pH-skala viser en oversikt over pH for sure og basiske løsninger. Ulike flekker krever vaskemidler med ulik pH-verdi. De fleste vaskemidler er basiske, men for eksempel kalkflekker krever et vaskemiddel som er surere enn vann.


Et vaskemiddel har pH-verdi 11. Er dette vaskemiddelet surt eller basisk?

 •  
 •  
 •  

Hvilken pH-verdi har saltsyre?

 •  
 •  
 •  
 •  

Hva inneholder minst syre, brus eller kaffe?

 •  
 •  

Hvilken pH-verdi har vann?

  Hvilken pH-verdi bør vaskemidlet som fjerner sure flekker ha?

  •  
  •  
  •  

  Hvilken væske på bildet har pH-verdi 4,5?

  •  
  •  
  •  
  •  

  En løsning har pH verdi 2. Er denne løsningen sur, nøytral eller basisk?

  •  
  •  
  •  


  Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å regne