bussjaforfraprofil

Bussjåfør: lokalbuss

Petter kjører en lokalbuss. En viktig del av jobben er å kontrollere billetter og betaling og gi korrekt veksel. Han skal også sørge for at bussen holder rutetidene.


En passasjer kjøper en enkeltbillett til 50 kr og betaler med en 200-lapp. Hvor mye skal Petter gi igjen på 200-lappen?

kr

  Bussen skulle vært på endeholdeplassen kl. 15:46. Det er veldig glatte veier slik at bussen er 17 minutter forsinket. Når kommer bussen til endeholdeplassen?

  •  
  •  
  •  
  •  

  Petter skal egentlig ha en halv times pause på endeholdeplassen før han skal kjøre buss igjen. Hvor lang pause får Petter nå, når han kommer fram 17 minutter for seint?

  •  
  •  
  •  
  •  


  Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å regne