img-2

Før og etter


Hvilket tall kommer på plassen etter 47?

  Hvilket tall kommer på plassen før 835?

   Hvilket tall kommer på plassen etter 99?

    Hvilket tall kommer fem plasser før 412?     Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å regne