huholdningsavfall

Husholdningsavfall

Statistisk sentralbyrå fører avfallsstatistikk. Her er en tabell over husholdningsavfallet i Norge de seneste årene:


Hvor mye mer avfall var det i alt per innbygger i 2008 enn i 2000?
kg

  I hvilket år var det en nedgang i husholdningsavfall, både i alt og per innbygger.

  •  
  •  
  •  
  •  

  Sammenlign økningene i "Utsortert i alt" per innbygger for perioden 2000-2005 med perioden 2005-2010. Hvor mye mindre var økningen i siste periode? (antall kg)
  kg   Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å regne